wiki:WikiStart
Last modified 4 years ago Last modified on 07/19/12 14:02:09

developer.jpg

Utvecklingsplattform för Scigloo

Scigloo är en OpenSource-lösning för att bygga publikationsdatabaser samt möjliggöra e-publicering. Systemet är utvecklat av Chalmers tekniska högskolas bibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

På denna webbplats hittar du information om systemets funktionalitet, utvecklingsmiljö, administrationsverktyg etc. Webbplatsen är tänkt att främst fungera som kommunikationsplattform med verktyg för dokumentation, rapportering av buggar, önskemål om nya funktioner etc.

  • Idag finns två Scigloo-baserade system, GUP och CPL.
  • TracGuide - För mer information om hur denna webbplats kan användas som kommunikationsplattform för dokumentation, support, rapportering av buggar etc.